domingo, 27 de mayo de 2007

Reflexió final

Pel que fa aquesta reflexió, han d'introduir-se les noves tecnologies a l'aula. Convé destacar que són de gran utilitat per al docent, a més amés, són moltes les funcions que poden donar-li a l'aula. Amb les noves tecnologies podem fer una biblioteca d'aula o de centre, un arxiu de textos, un espai de comunicació i debat entre alumnes-alumnes i alumnes-professors...

Amb aquestes pràctiques, podem trobar moltes orientacions per a un futur com a docents. Per una banda, hem compartit experiències amb els nostres companys, ja que totes les pràctiques han sigut per parelles. Això ha enriqueit més el treball d'aula. Per l'altra banda, el treball final de assignatura ens ha donat l'oportunitat de mostrar tot el que hem aprés i de donar-nos compte que encara falta moltes coses per aprendrer i millorar. Convé ressaltar, que aquesta assignatura requereix moltes hores de treball, dedicació i esforç.

Per Loli Ortega i Beatriz Ruiz

viernes, 4 de mayo de 2007

reflexió personal sobre aquest recurs i quines possibilitats pot tindre a l’aula.

Són moltes les utilitats que podem donar-li en l'aula. Podem fer des d'una biblioteca d'aula o de centre, un arxiu de textos creats en l'aula; un espai de comunicació i debat entre alumnes-alumnes i alumnes-professors i entre uns quants centres educatius.
Per a dur a terme aquestos projectes s'han de posar a l'abast de totes les noves tecnologies i dotar d'independència a l'alumne, és a dir, que puguen disposar a casa d'aquesta ferramenta ja que són moltes les desigualtats que presenten.
Aquestos espais permeten als alumnes amb timidesa i que mai alcen la mà en l'aula a expressar-se amb més seguretat i autonomia, al mateix temps que facilita introduir temes que desperten la curiositat i el seu interès.
També cal destacar les possibilitats que tenim amb els textos, notes i apunts que anem creant ja que ens possibilita fer continues correccions i transformacions, adequant reajustaments i modernitat. A açò, podem afegir la possibilitat de col·laborar des de diferents punts del món en un tema comú.
És també, un bon mitjà d'atenció a la diversitat i a l'alumnat amb necessitats educatives especials, al possibilitar una gamma més àmplia d'activitats, sent compatible amb les activitats més conegudes que utilitzen Internet com a recurs educatiu: webquests, caces del tresor o els més recents viatges virtuals.
Tenim ací una porta oberta cap a infinitat d'activitats i encara que són molt pocs els docents que les utilitzen hi ha nombrosos recurs, activitats i material com per a posar-ho en pràctica

lunes, 30 de abril de 2007

WIKI

LA WIKI ÉS UNA ENCICLOPÈDIA INTERACTIVA QUE ES DESENVOLUPA DE MANERA COL·LECTIVA PER UN GRUP D'USUARIS. AQUESTA FERRAMENTA, POT SER EDITADA PER QUALSEVOL USUARI. PERMET OBTINDRE INFORMACIÓ DE MOLTS TEMES, ENCARA QUE LA INFORMACIÓ HA DE SER CONTRASTADA.

La aportació a Wikipèdia ha sigut sobre el joc de rol. Aquest joc, al contrari que pensa molta gent, no és un element amb el qual els joves matenen a la gent a seguir una aventura imaginària (vore noticia de ministeri), en moltes universitats hi ha clubs de rol i els que participen quasi sempre són molt tranquils, és una forma de escapar-se de la vida real, com una peli però interpretada per tu i els teus companys. Que no us tire arrere el fet que diga que qui juga normalment són els llestos, ja que no és discrimina a ningú i tampoc fan falta molts coneixements per a jugar.

domingo, 29 de abril de 2007

PRÀCTICA WEBQUEST I CACERA DEL TRESOR

BREU RESUM DE LA NAVEGACIÓ

Per a poder trobar informació sobre el nostre tema (la poesia), hem navegat per les següents pàgines:
http://www.webquestcat.org/~caceres/index1.htm
http://www.edutic.ua.es/
http://www.webquestcat.org/enlla/
En aquestes pàgines no hem trobat molta informació sobre el nostre tema i per això, hem decidit buscar en http://www.google.com/ i posant “webquest and poesia”, “cacera del tresor and poesia” i “caza del tesoro and poesia” hem trobat molta més informació.

DEFINICIÓ DE WQ I DE CACERA

Una Webquest és una metodología per a ensenyar amb internet. Ens permet dissenyar activitats creatives i motivadores. És una estratègia d'aprenentatge per descobriment. Una Webquest consisteix a proporcionar-li a l'alumnat un problema, una guia del procés de treball i un conjunt de recursos preestablits accessibles a través de la WWW. Els xiquets han d'elaborar un treball (bé en paper o en format digital) utilitzant els recursos oferits d'internet.
Una Cacera del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot inferir les respostes. Algunes inclouen una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés.


TÍTOLS I ADREÇA ELECTRÒNICA DE WEBQUESTS I CACERES DE POESIA

http://www.telefonica.net/web2/trescriaturas/MIWEBQUEST/adm.htm#CONCLUSIÓN

http://weib.caib.es/Recursos/recital_poesia_webquest/inici.htm

http://weib.caib.es/Recursos/metrica_catalana_webquest/inici.htm

http://cazademachado.wordpress.com/

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm

http://pintarconlapalabra.wordpress.com/about/

http://bibliopoemes.blogspot.com/


REFLEXIÓ PERSONAL
Pel que fa al tema de les semblances i diferències, les dos utilitzen internet com a recurs per a obtindre informació, és a dir, són unes tècniques per a utilitzar internet a l’aula, són molt interactives. La webquest és una estratègia d'aprenentatge per descobriment que ens permet crear activitats motivadores i molt creatives. La cacera del tresor aporta informació sobre un mateix tema i l’aprenentatge es fa a través d’una investigació, buscant en una llista de direccions de pàgines web.
Les seues estructures són diferents; per un costat, la webquest té dos parts, una dirigida als xiquets i una altra als professors. En la part dirigida als xiquets podem apreciar una introducció on s'orienta a l'alumne, una tasca que proporciona a l'alumne una descripció del que caurà fer al finalitzar la webquest, un procés i una avaluació. Per altre, les caceres del tresor presenten una estructura que consta d’una introducció, unes preguntes i informació sobre el tema que es treballa.

Nosaltres, com a mestres, hem de tenir en compte que cada dia s’utilitza més l’ordinador, la informàtica i les noves tecnologies. Per això, hem de donar importància a aquestes activitats d'aprenentatge. Són unes ferramentes didàctiques que fomenten l’expressió i la comprensió. Amb elles l'alumne treballa autònomament. Són molt fàcils de plantejar pel professor i solen ser motivadores per a l'alumne.

jueves, 26 de abril de 2007

En molts centres escolars, de qualsevol nivell educatiu, es treballa la poesia d'una o altra forma. Des d'aquest blog de poesia trobareu informació sobre aquest tema.


Aranyeta,
aranyetaix del forat,
que el Nostre Senyor
ha ressuscitat.

Enllaços

Aquestes són diverses pàgines d'enllaços molt interessants per a treballar en l’aula d’infantil i primària sobre poesia.

http://www.poemitas.com/ooo.htm POETAS Y POEMAS NOVEDADES EN POESÍA ARTÍCULOS DE OPINIÓN POESÍA Y FOLCLORE HOMENAJE

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/curso0506/platero/entrada/entrada.htm

lunes, 2 de abril de 2007

Día del llibre Infantil

Sabeu que tal dia com hui, de l'any 1805 va nàixer Hans Chrístian Andersen?.